Elisabeth

Elisabeth

Elisabeth Forsmo

Barne og ungdoms-arbeider

Vitenskapen og teknologien har aldri utviklet seg så raskt som nå. Vi vet mer om ernæring og velvære enn noensinne.
Hvorfor opplever vi da en stadig økning i antall helseutfordringer?
HVA KAN VI GJØRE FOR Å FOREBYGGE?