Arvid

Arvid Forsmo

Inspire Change In Life

Vitenskapen og teknologien har aldri utviklet seg så raskt som nå.
Vi vet mer om ernæring og velvære enn noensinne. Hvorfor opplever vi da en stadig økning i antall helseutfordringer?
Hva er det med vår mat, vår livsstil og vårt miljø som gjør oss syke?
Hva kan vi gjøre for å forebygge?

arvid@godhelseonline.no